home‎ > ‎

Dojo Code

Home


Dojo Code


1. To know that patience comes first.

2. To know that the path of mankind comes from justice.

3. To renounce greed, laziness, and obstinacy.

4. To recognize sadness, worry, and resentment as natural and to seek the immovable heart  

    (Fudoushin).

5.  To not stray from the path of loyalty and to delve always deeper into the heart of budo pursuing

    the ways of both the literary and martial arts with balanced determination.


1. Wetend dat geduld als eerste komt.

2. Wetend dat de weg van de mensheid in rechtvaardigheid gelegen is.

3. Afstand doen van hebzucht, luiheid en halsstarrigheid.

4. Herkenning van verdriet, zorgen en wrok als een natuurlijk gegeven en zoeken naar het  

    onveranderlijk hart (Fudoushin). 
5. Niet af te dwalen van het pad van loyaliteit en altijd dieper te delven in het hart van Budo, op de
    weg van zowel de literaire- alsook de martiale kunsten, met een gebalanceerde vastberadenheid. 
Comments