Upcoming Seminars - Aankomende seminars

Bujinkan Ninpo Budo Taijutsu - Ninjutsu - Aankomende Trainingen 

 

                    2019                  

  Shidoshi Seminar Hamm 


16 & 17 November 2019

Hamm, Germany

                    2020                  
 Tai Kai Paris 


Noguchi Sensei

6/7 February 2020 Izumi Kai 2020 
 Yamabushi Camp 2020 


 25, 26, 27 September

Terschelling, The Netherlands Ninpo Budo Taijutsu - Bujinkan Nederland - Dojo Shihonobujin - Noord Holland Nederland - Ninjutsu Harlingen Friesland - Feiko Mintjes - Ninjitsu - Bujutsu - Bugei Masaaki Hatsumi Soke - Yamabushi C


amp - Togakure Ryu - Kukishinden Ryu - Shinden Fudo Ryu - Takagi Yoshin Ryu - Gyokushin Ryu - Gikan Ryu - Koto Ryu - Gyokko Ryu  - Kumogakure Ryu