Bujinkan Dojo Leeuwarden

 Bujinkan Dojo Shihonobujin  

Leeuwarden, Friesland - The Netherlands  

武神館道場 四方 

Ninjutsu Leeuwarden  - Vechtsporten - Friesland -  Goshinjutsu - Jiu Jitsu - Ju Jutsu -  Jutaijutsu - Dakentaijutsu - Verdedigingskunst - Weerbaarheidstrainingen - Weerbaarheid - Zelfverdediging - Bujinkan Dojo Shihonobujin - Noord Holland - Nederland-  Leeuwarden - Friesland -- Yamabushi Camp  - Ninjitsu - Bujutsu - Bugei - Martial Arts - Survival - Outdoor - Noord Nederland - Budo - Bugei - Japanese Martial Arts - Japanse Vechtkunsten -  

 Bujinkan Budo Taijutsu (English)   Bujinkan Budo Taijutsu (Nederlands)  Masaaki Hatsumi  Dojo Shiho no Bujin  Guidelines  Theme  Training Where and When  Camps/Outdoor Training  Seminars   Hichibuku Goshinjutsu Japanese Healing  Josei Goshinjutsu Self-defense for women

Links Photo Gallery  

Home  Contact

Bujinkan Nederland  Amsterdam Leeuwarden  Harlingen Friesland Nederland The Netherlands Ninjutsu Ninpo Budo Taijutsu Locatie: Emmakade 59 / Trainingstijden: Donderdag 19.00 - 20.30  

Location: Emmakade 59 / Thursday 19.00 - 20.30 Instructeur Feiko Mintjes - Dojo Cho (Judan Kugyo Happo Biken - 15th dan)

Feiko Mintjes (1965) begon zijn training in Judo op 6 jarige leeftijd. Na 20 jaar training in het Kodokan Judo beoefende hij verschillende traditionele stijlen van de Japanse vechtkunsten; Aikikai Aikido, Aikibudo, Aikibuken, Shinkendo, onder verschillende leraren, en begon zijn reguliere training in de Bujinkan in 1991 in Amsterdam bij Jan Boy Bosma. Als Shidoshi-ho nam hij de reguliere trainingen in Amsterdam over van zijn eerste leraar in het Budo Taijutsu die terugtrad in de zomer van 1998, volgde trainingen en seminars van Hans Hesselman in Utrecht, met regelmaat seminars van verschillende Europese Shihan en nam deel aan Taikai met Soke in Europa. Meer dan tien jaar volgde hij seminars en reguliere trainingen bij Sveneric Bogsater Shihan. Hij slaagde voor de Godantest tijdens de Madrid Taikai in 2001 onder het zwaard van Soke Masaaki Hatsumi. Hij traint met regelmaat bij Soke en Shihan in Japan. Hij richtte in 2001 Bujinkan Dojo Shihonobujin op te Amsterdam, in 2003 Bujinkan Dojo Shihonobujin in Harlingen samengegaan met Bujinkan Dojo Shihonobujin in Leeuwarden (Friesland) in 2011.

 

Feiko Mintjes (1965) began training in Judo at the age of 6. After 20 years of training in Kodokan Judo he studied different traditional Japanese martial arts; Aikikai Aikido, Aikibudo, Aikibuken and Shinkendo, and started training in Bujinkan on a regular basis in 1991 in Amsterdam at Jan Boy Bosma's Dojo. As Shidoshi-ho he took over regular classes from his first teacher who retreated in the summer of 1998. Having followed seminars and regular training under Hans Hesselman in Utrecht, he went to many seminars studying the art under different Shihan, attended Taikai with Soke in Europe, and Shihan Sveneric Bogsater's regular classes and seminars for over ten years. He passed the Godan test in 2001 at the Madrid Taikai under Soke Masaaki Hatsumi's sword. He trains yearly under the guidance of Soke and Shihan in Japan. He founded Bujinkan Dojo Shihonobujin in Amsterdam in 2001, in 2003  Bujinkan Dojo Shihonobujin in Harlingen and in 2011 Bujinkan Dojo Shihonobujin in Leeuwarden (Friesland).  Bujinkan Dojo - Ninpo - Budo Taijutsu - Ninjutsu  - Utrecht
Comments