Bujinkan-Budo-Taijutsu-Nederlands-Krijgskunsten-Friesland-Amsterdam-Ninjutsu/Verdedigingskunst/Weerbaarheidstrainingen/Weerbaarheid/Zelfverdediging NoordHolland-Vechtkunsten-Ninjitsu-Bujutsu-Bugei-MartialArts-Survival-Outdoor 

Bujinkan Budō Taijutsu - Nederlands


 

 Bujinkan Budo Taijutsu - Nederlands  Masaaki Hatsumi   Dojo Shihonobujin   Guidelines  Year's Theme

Training Where and When  Camps/Outdoor Training   Agenda   Seminars   Links  Photo Gallery

 

B u j i n k a n    B u d ō    T a i j u t s u    -   N i n p ō    T a i j u t s u 

武 神 館 武 道 体 術  -  忍 法 体 


 

De Japanse strijdkunst als onderwezen door de Bujinkan Dōjō is algemeen bekend als Budō Taijutsu of Ninpō Taijutsu (Ninjutsu), en bestaat uit een aantal oude tradities of Ryūha. De Bujinkan organisatie is opgericht door Sōke Masaaki Hatsumi, de huidige grootmeester van de negen Ryūha binnen het Bujinkan Budō Taijutsu:


Togakure Ryū Ninpō                           戸隠流忍法

Gyokko Ryū Koshijutsu                      玉虎流骨指術

Kotō Ryū Koppōjutsu                         虎倒流骨法術

Kukishinden Ryū Happo Hiken            九鬼神伝流八法秘剣術

Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu        神伝不動流打拳体術

Gyokushin Ryū Ninpō                         玉心流忍法

Gikan Ryū Koppojutsu                        義鑑流骨法術

Tagaki Yoshin Ryū Jutaijutsu              高木揚心流柔体術

Kumogakure Ryū Ninpō                      雲隠流忍法


Bujinkan Dōjōs onderwezen Togakure Ryu Ninjutsu tot eind jaren negentig, sinds 1993 onderwijst Sōke de verschillende tradities en hun specifieke wapens in aanvulling, waarmee het als Budō Taijutsu bekend werd. In 2003 onderwijst de grootmeester Ninpō Taijutsu als de hogere vorm van het Ninjutsu. Bujinkan is een internationaal netwerk geworden met zo'n 150.000 beoefenaars wereldwijd.

Algemeen gezegd is het Bujinkan Budô Taijutsu een hedendaagse en complete vechtkunst (hoewel gestoeld op oude tradities) waarbij ongewapende alsook gewapende technieken worden gebruikt in een oneindig aantal variaties. Het proces van verandering is van belang om met elke nieuwe of veranderende omstandigheid om te kunnen gaan. Het zoeken van de eigen balans middels een natuurlijk bewegen stelt de beoefenaar in staat vrij en spontaan te bewegen, ongehinderd door beperkende factoren als geslacht of leeftijd. En dat werkt door op verschillende niveaus, voorbij het fysiek. 

Er is geen competitie onderling, maar wel respect en verdraagzaamheid. 

Omdat het een "levende" vechtkunst betreft heeft het een zodanig realistisch karakter, dat ook veiligheids- en politiepersoneel het Bujinkan Budô Taijutsu beoefent. De ongewapende methoden vallen grofweg uiteen in de drie volgende disciplines: 


Taihenjutsu (lichaams bewegingsvormen, rollen en valbreken)

Dakentaijutsu (stootvormen en trappen) 

Jūtaijutsu (grepen, worpen en omstrengelingen). 


De gewapende vormen bestaan uit: 


Kenjutsu (Japans lang- en kortzwaard)

Bojutsu (6, 4 en 3 voetsstaf)

Naginata Jutsu (Japanse hellebaard) 

Yarijutsu (Speer)

Jitte Jutsu (tien-hands wapen)

Tanto Jutsu (Mes)

en andere wapens. 


Studenten in het Bujinkan Budô Taijutsu zijn lid van de Honbu Dōjō, ontvangen een jaarlijkse lidmaatschapskaart en officiële graduaties van de Honbu Dōjō in Japan.